Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 8
Hôm nay 8
Hôm qua 37
Trong tuần 45
Trong tháng 1,210
Tổng cộng 42,212

23RSS-22RSC-Labomed vietnam-W24RS-ans vietnam

24-04-2014

23RSS-22RSC-Labomed vietnam-W24RS-ans vietnam

 Công Ty ANH NGHI SƠN ( ANS VIETNAM ) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng. 

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I  - 0902937088                  
I email I           lien.ans@ansvietnam.com

Online contact===================================
 lien_ans  lien_ans 

  Spectro 23 and Spectro 23 RS
  DESCRIPTION
  INSTRUMENTS
Spectro
23
The Spectro 23 is a low cost, durable, easy to use spectrophotometer with 6nm
spectral bandwidth that works in the visible wavelength range of 320 to 1100nm. Its built-in 4 position multiple cell holder allows you to manually test up to 4 samples at once. Items included:
Two performance testing filters with holder, 4 square cells (10mm path length, optical glass), operator's manual and dust cover.
Spectro
23RS
The Spectro 23 RS is exactly the same as the Spectro 23 except that it also has an RS23C output that can interface to a PC running the Labomed's
optional Windows 95/98 compatible software.
  OPTIONAL ACCESSORIES
22WT Constant temperature system for kinetic testing: three square cell holders
and front panel. (Specify: Spectro 23 or Spectro 23 RS)
FTS Flow through system (peristaltic pump and flowcell)
22MP Multi-purpose cell holder for long path (20 - 50mm) rectangular cells
  Holder for test tube cuvettes, 10 - 25mm diameter
22F Set of 2 performance testing filters (1 "E filter" for photometric accuracy test and 1 didymium filter for wavelength accuracy test)
  MINIMUM COMPUTER CONFIGURATION
  Requires a Windows 95/98 - compatible computer Pentium class or equivalent, Windows 95/98, 32 MBytes RAM, 150 MBytes disk space, CD-ROM drive, RS232
interface cable (Specify: Spectro 23 RS)
23RSS Software for Windows 95/98. Includes RS232C cable, operator's manual. (Specify: Spectro 23 RS)
22RSP External printer (Attaches directly to RS232 of Spectro 23 RS)
  GLASSWARE
FTC22 Replacement flow through cell
G4 Square cuvette (optical glass), 10mm path length
22RT Test tube cuvettes, 75mm tall, each (Specify diameter: 100x13mm)
  REPLACEMENT PARTS
W23 Tungsten-halogen lamp (premounted on a stand)
  Main Board
22MP Four cell holder
22DC Dust cover
  MANUALS
22M Operator's manual (Specify Spectro 23 or Spectro 23 RS)
22S Service manual (Specify Spectro 23 or Spectro 23 RS)


  Spectro 20D Plus
  DESCRIPTION
  INSTRUMENT
Spectro
20D
Spectro 20D PLUS economical, single cell, visible wavelength range of
330-1000nm spectrophotometer. Items included: Adapter for square cells, 2 square cells (10mm path length, optical glass), occluder,
operator's manual and dust cover.
  OPTIONAL ACCESSORIES
22F Set of 2 performance testing filters (1 "E filter" for photometric accuracy test and 1 didymium filter for wavelength accuracy test)
22RSC RS232 interface cable
22RSP External printer
20RSS Software for Windows 95/98. Includes RS232C cable and operator's
manual (Specify: Spectro 20D)
  GLASSWARE
22RT Test tube cuvettes, 100mm x 13mm, each
G4 Square cuvette (optical glass), 10mm path length
  REPLACEMENT PARTS
W20D Replacement tungsten-halogen lamp (Specify: Spectro 20D)
22DC Replacement dust cover (Specify: Spectro 20D)
  Main Board
  MANUALS
22M Operator's manual (Specify: Spectro 20D)
22S Service manual (Specify: Spectro 20D)
  Spectro SC
  DESCRIPTION
  INSTRUMENT
Spectro SC Spectro SC is an economical, single cell, visible spectrophotometer with wavelength range of 330-1000nm. Items included: Adapter for square
cells, 2 square cells (10mm path length, optical glass), occluder, operator's manual and dust cover.
  OPTIONAL ACCESSORIES
22F Set of 2 performance testing filters (1 "E filter" for photometric accuracy
test and 1 didymium filter for wavelength accuracy test)
22RSC RS232 interface cable
22RSP External printer
22RSS Software for Windows 95/98. Includes RS232C cable and operator's manual (Specify: Spectro SC)
  GLASSWARE
22RT Test tube cuvettes, 100mm x 13mm, each
G4 Square cuvette (optical glass), 10mm path length
  REPLACEMENT PARTS
WSC Replacement tungsten-halogen lamp (Specify: Spectro SC)
22DC Replacement dust cover (Specify: Spectro SC)
  Main Board
SCCH Spectro SC Cell Holder
  MANUALS
22M Operator's manual (Specify: Spectro SC)
22S Service manual (Specify: Spectro SC)