Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 30
Hôm nay 30
Hôm qua 37
Trong tuần 67
Trong tháng 1,232
Tổng cộng 42,234

labomed vietnam-20RSS-PS2000-ans vietnam

23-04-2014

labomed vietnam-20RSS-PS2000-ans vietnam

 Công Ty ANH NGHI SƠN (ANS VIỆT NAM)  we always manually hào is one of the following your provider physical fourth and devices row the first Lĩnh use for vực Công Nghiệp in the Dây Chuyên Serial and in the system control panel entire system system activities of Nhà Máy Xi NGHIỆP & hay the product of Công Nghệ cao and quality. 

We are the first row company Lĩnh for Xuất nhap khau the devices such as:  Cảm variant, Encoder, Rơle, PLC, HMI, Inverter, Thiết dumped Nhiệt degrees, pressure exchange, saving lương, measurement level, động cơ, máy bơm ...

Trần Thị Liên
Tôi Senior Sales Eng. Tôi
====================
tôi điện thoại di động I - 0902937088                   tôi gửi email cho tôi            lien.ans @ ansvietnam.com  
  

Liên hệ trực tuyến =================================== lien_ans  lien_ans
   


C A T A LOG

SỐ

 

 

 

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

 

 

Spectro SC

Spectro SC một ec o Nomi c al, hát l e di động, vis tôi ble s p ectro p h o tometer w i t h w một đã l e n thứ g ra n ge 3 3 0-1 0 0 0 nm. các mặt hàng bao gồm u ded: Danh mục một pter cho vuông

tế bào, 2 sq u các tế bào ( 1 0mm p một ngày dài, o pti c al g l ass), occl u der, ope r ator của ma n ual một thứ d Ust nắp.

 

 

 

OPTION A L A ccessories

 

 

22F

Thiết lập của 2 hiệu suất testi n g bộ lọc (1 "E filte r " cho photometr i c accura c y

kiểm tra 1 d id ymium lọc cho w một đã l e n thứ g một c Cura c y t est)

22R S C

RS2 3 2 interfa c e taxi l e

22RSP

Exte r nal p r liên

22RSS

SOF t w một lại cho W trong d o w s 95 / 98. Đã bao gồm u des RS 2 3 2 C taxi l e một n d o p người đàn ông erator của u al (Spe c Dự bị Đại học: Spectro SC)

 

 

 

G L A SS W Một R E

 

 

22RT

T est ống CUV e ttes, 100mm x 13mm, mỗi

G4

Squa r e cuvette (quang g thôn nư), 10mm đường l e ngth

 

 

 

REP L A C EM E NT P Một RTS

 

 

W SC

Đại diện l ace m ent tungst e n- h al og en la m p (Spec i f y : Spectro SC)

22DC

Đại diện l ace m ent d Ust che (Sp e ci e y : Spectro S C)

 

Chính Ban

SCCH

Spectro SC C e ll Hồ l der

 

 

 

M A N U A L S

 

 

22M

O perator của m một nu một l (Speci f y: Spectro SC)

22S

Dịch vụ m một nu một l (Speci f y : S p e ctro SC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

 

 

Spectr o 20 D Thêm

C A T A LOG

SỐ

 

 

 

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

 

 

Spectro

20D

Quang phổ 2 0 D PLUS ec o Nomi c sự, tội lỗi g le ce l l, visib l e w một v el e n g th phạm vi của

330 - 10 0 0nm s pectro p Hoto m e . ter mục bao gồm: Danh mục một pter cho ô vuông, 2 sq ucác tế bào ( 1 0mm p một ngày dài, o pti c al g l ass), occl u der,

ope r ator của ma n ual một thứ d Ust nắp.

 

 

 

OPTION A L A ccessories

 

 

22F

Tập hợp của 2 hoạt động testi n g fil t ers (1 "E filte r " cho photometr i c accura c y kiểm tra một thứ 1 d id y mium lọc cho w một v e le ngth accu r một c y t est)

22R S C

RS2 3 2 interfa c e taxi l e

22RSP

Exte r nal p r liên

20RSS

SOF t w một lại cho W trong d o w s 95 / 98. Đã bao gồm u des RS 2 3 2 C taxi l e một n d o p erator của

người đàn ông u al (Spe c Dự bị Đại học: Spectro 2 0 D )

 

 

 

G L A SS W Một R E

 

 

22RT

T est ống CUV e ttes, 100mm x 13mm, mỗi

G4

Squa r e cuvette (quang g thôn nư), 10mm đường l e ngth

 

 

 

REP L A C EM E NT P Một RTS

 

 

W 20D

Đại diện l ace m ent tungst e n- h al og en la m p (Spec i f y : Spectro 2 0 D)

22DC

Đại diện l ace m ent d Ust che (Sp e ci e y : Spectro 2 0D)

 

Chính Ban

 

 

 

M A N U A L S

 

 

22M

O perator của m một nu một l (Speci f y: Spectro 2 0 D)

22S

Dịch vụ m một nu một l (Speci f y : S p e ctro 20D)

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

 

 

Spectr o 2 3 một d Spectr o 2 3 RS

 

 

 

Mô tả

 

CÔNG CỤ

 

 

Spectro

23

T ông Spectro 23 một l o w chi phí, màng cứng b le, ea s y để sử dụng Spectr o ảnh m eter w i t h 6nm

phổ b một n d w idth rằng w orks trong vis tôi ble w ave l eng t h chạy g e của 320 đến 1 10 0nm. Của nó được xây dựng trong 4 p o tranh chỉ m u ltip l e di động h ol d er al lo w s y o u để ma n ual l y kiểm tra lên đến 4 samp l es ở trên c . e mục inclu d ed:

T w o p erform một ce thử nghiệm filte r s w i th ho l der, 4 squa r e tế bào ( đường 10mm l e ngth, o p tical g l ass), o p erator của người đàn ông ua l d Ust cov e r .

Spectro

23RS

T ông Spectro 23 RS e x hành l y các giống như các Spectro 23 cũ c EPT rằng một l do đó, có một R S 2 3 C đầu ra có thể liên f ace để một máy tính chạy n ing t h e Labo m ed của

tối ưu o nal W i n d o w s 9 5/98 đồng m p atib l e SOF t w một lại.

 

OPTION A L A ccessories

22 W T

Const một nt nhiệt độ s y gốc cho k i di truyền thử nghiệm: ba s q ua r e di động h ol d ers

trước p một el . (Speci f y : Sp e ctro 23 hoặc Spe c tro 23 RS)

F T S

F l o w thứ r o u gh s y xuất phát (pe r istal t ic bơm một thứ fl o w ce II)

22MP

Đa-pu r po s e di động h ol d er cho dài p ATH (20 - 50mm) recta ng ular c e lls

 

Hol d er cho kiểm tra ống cuvette, 10 - 25mm d ia mét

22F

Thiết lập của 2 hiệu suất testi n g bộ lọc (1 "E filte r " cho photometr i c accura c y kiểm tra và 1 d i d y m iu m lọc cho w một v el e ngth ac c ur ac y kiểm tra)

 

 

 

TỐI THIỂU MÁY TÍNH cấu hình riêng R A T ION

 

Re q uires một Wi nd o w s 95 / 9 8 - compat i ble c o mputer Pent iu m class or eq ui val e nt, W ind o w s 95/ 9 8, 32 M B y tes RAM, 150 M B ytes disk space, CD-R O M dri v e, RS232

giao diện c một b l e (Speci f y : S PEC t ro 23 RS)

23RSS

SOF t w một lại cho W trong d o w s 95 / 98. Đã bao gồm u des RS 23 2C ca b le, o p e r ator của manu một l. (Speci f y : S PEC t ro 23 RS)

22RSP

Exte r nal p r liên (gắn dir e ct l y để RS 2 32 o f Spectro 23 R S)

 

 

 

G L A SS W Một R E

F T C22

Đại diện l ace m ent fl o w t HRO u gh c e ll

G4

Squa r e cuvette (quang g thôn nư), 10mm đường l e ngth

22RT

T est ống CUV e ttes, 75mm cao, mỗi (Speci f y đường kính: 1 00 x 1 3mm)

 

 

 

REP L A C EM E NT P Một RTS

W 23

T ungsten-h một l o gen l amp (pr e gắn e d trên một chân đế)

 

Chính Ban

22MP

F của chúng tôi di động h ol de r

22DC

Bụi che

 

 

 

M A N U A L S

22M

O perator của m một nu một l (Speci f y S pect r o 23 hoặc S pectro 23 RS)

22S

Dịch vụ m một nu một l (Speci f y Spe c tro 23 hoặc Spec t ro 23 RS)

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Spectr o 2 4 RS

 

 

 

Mô tả

 

CÔNG CỤ

 

 

Spectro

24RS

Tôn r o 24RS

Spectropho t ometer

Inc l udes Một l l Tiêu chuẩn Một ccessor tôi es

4 Quảng trường kính tế bào 10mm

1 M u l t i p l e 4 C e l l H o l d er

1 điện C một ble

1 Inst r u CT tôi trên M một nual CD

1 bụi che

 

OPTION A L A ccessories

22MP

Đa-pu r po s e di động h ol d er cho dài p ATH (20 - 50mm) recta ng ular c e lls

 

 

22F

Thiết lập của 2 hiệu suất testi n g bộ lọc (1 "E filte r " cho photometr i c accura c y kiểm tra

1 d i d y m iu m lọc cho w một v el e ngth ac c ur ac y kiểm tra)

 

 

 

TỐI THIỂU MÁY TÍNH cấu hình riêng R A T ION

 

Re q uires một Wi nd o w s 95 / 9 8/XP/7 - compatib l e máy tính P e ntium lớp hoặc

eq u Iva l ent, W ind o w s 95 / 9 8, 32 M B y tes RA M , 150 M B y tes d kr không gian, CD - R O M

lái xe, RS 2 32 i nterface ca b le (Speci f y : S PEC t ro 23 RS)

24RSS

SOF t w một lại cho W trong d o w s 95 / 98. Đã bao gồm u des RS 23 2C ca b le, o p e r ator của manu một l.

(Speci f y : S PEC t ro 24 RS)

22RSP

Exte r nal p r liên (gắn dir e ct l y để RS 2 32 o f Spectro 24 R S)

 

 

 

G L A SS W Một R E

G4

Squa r e cuvette (quang g thôn nư), 10mm đường l e ngth

22RT

T est ống CUV e ttes, 75mm cao, mỗi (Speci f y đường kính: 1 00 x 1 3mm)

 

 

 

REP L A C EM E NT P Một RTS

W 24RS

T ungsten-h một l o gen l amp (pr e gắn e d trên một chân đế)

 

Chính Ban

22MP

F của chúng tôi di động h ol de r

22DC

Bụi che

 

 

 

M A N U A L S

22M

O perator của m một nu một l (Speci f y S pect r o 23 hoặc S pectro 23 RS)

22S

Dịch vụ m một nu một l (Speci f y Spe c tro 23 hoặc Spec t ro 23 RS)

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Spectr o 200 0 R S một d Spectr o 200 0 RSP

 

CA T ALOG SỐ

 

 

Bản mô tả T ION

 

 

 

INS T RUME N TS

 

 

 

 

 

Spectro

20 0 0 RS

T ông Spectro 2000 RS một m i cropro c essor c ontro l dẫn, vis i b l e w một v e le n thứ g chạy g e 320 -1 10 0 nm., 6nm phổ b một n d w tôi DTH quang phổ p h o tometer w i t h

một bu i lt trong pr o g r ammab l e 4 ce l l multip l e di động h ol d er. mục inclu d ed: 4 squa r e tế bào ( 1 0mm con đường l e n g thứ, quang g l một s s), điều hành của người đàn ông u al một n d

bụi che phủ.

 

 

Spectro

20 0 0 RSP

T ông Spectro 2000 RSP e XACT l y t h e cùng như các Spectro 20 0 0 RS

cựu c EPT h như một built-in pr tôi nter.

 

 

 

O P T ional PHỤ KIỆN

PS20 0 0

Peltier c o NSTA n t nhiệt độ c ontrol s y gốc ( hát l e ce l l, 15 - 55 º C)

 

22MP

Đa-pu r po s e di động h ol d er cho dài p ATH ce l ls (Speci f y SPECT r o 20 0 0 RS

hoặc Spectro 2 00 0 RSP)

 

 

 

Tối thiểu COMPU T ER CO N F IGURA T ION

 

Re q uires một Wi nd o w s 95 / 9 8 - compat tôi ble c o mputer w thứ i t h e foll o w trong g

tối thiểu c o nf tôi gurat tôi trên: Pent tôi um lớp hoặc e q uiva l ent, W trong d o w s 95 / 9 8,

32 M B y t es R A M, 150 M B y tes đĩa không gian, C D-R O M ổ đĩa

 

 

22R S C

RS2 3 2 interfa c e taxi l e

 

20 0 0RSS

95/98 SOF t w một lại . Bao gồm RS 2 32C c một ble ope r ator của ma n ual.

(Speci f y : S PEC t ro 20 0 0 RS hoặc S pectro 2 0 00 RSP)

 

 

 

THỦY TINH

 

 

G4

Squa r e cuvette (quang g thôn nư), 10mm đường l e ngth

 

 

 

REPLACEM E NT PA R T S

 

 

 

W 2000

T ungsten-h một l o gen l . amp (Sp e ci e y : Spectro 2 000 RS hoặc S pe ctro 2000

RSP)

22DC

Bụi che (S p eci f y : S p ectro 20 0 0 RS hoặc S p ectro 20 0 0 R S P)

 

Chính Ban

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

 

 

22M

O perator của m một nu một l (Speci f y: Spectro 2 0 00 RS hoặc Spectro 20 0 0 RSP)

22S

Dịch vụ m một nu một l (Speci f y : S p e ctro 2000 RS o r Spectro 20 0 0 RSP)

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Clinica l Anal y ze r BAS-15 0 TS

C A T A LOG

SỐ

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

 

 

Spectro

BAS-150

T S PLUS

LÂM SÀNG Một N ALYZER BAS-150 T S PLUS

T ouch màn hình bán tự động m tại i c Bioche m ist r y Ana l y z er w i t h b u ILT trong p ri nter

Với phụ kiện

1 Set của phụ tùng bồn tắm i ng

1 Hướng dẫn M một u al CD

1 Built- i n In e r

1 cuộn của In e r Giấy

1 P o w er C ab l e

2 F sử dụng

 

 

 

OPTION A L A ccessories

 

 

B-100

Bóng một thứ h ol de r

P-100

T hermal máy in giấy r o ll

Q- 614

F l o w C e l l Q 6 14

DC-1 0 0

DISPO s một b le C u Vette 100 e ách

T P-100

Bơm bồn tắm i ng

TW -100

T Ube cho conn e ction w thải l i q uid

F-100

Cầu chì

 

 

 

S P A R E P A R T S

 

 

W BAS

T ungsten La m p w i t h kệ

T S-100

T emperature cảm biến

HB-1 0 0

Nhiệt i ng b l Ock

F -340

F ilter 340

F -100

F ilter: 405 / 4 5 0 / 492 / 510 / 546 / 5 7 8 / 620 / 670

PM-100

Nhu động p u m p động cơ

P W -100

Nhu động p u m p w ông el

I-100

Lồng ấp

T L

T ungsten đèn trên l y

P-100

Máy in

K-100

Chính P quảng cáo

B-100

Hội đồng quản trị

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Clinica l Anal y ze r BAS-10 0 TS

C A T A LOG

SỐ

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

 

 

Spectro

BAS-150

T S PLUS

LÂM SÀNG Một N ALYZER BAS-150 T S PLUS

T ouch màn hình bán tự động m tại i c Bioche m ist r y Ana l y z er w i t h b u ILT trong p ri nter

Với phụ kiện

1 Set của phụ tùng bồn tắm i ng

1 Hướng dẫn M một u al CD

1 Built- i n In e r

1 cuộn của In e r Giấy

1 P o w er C ab l e

2 F sử dụng

 

 

 

OPTION A L A ccessories

 

 

B-100

Bóng một thứ h ol de r

P-100

T hermal máy in giấy r o ll

Q- 614

F l o w C e l l Q 6 14

DC-1 0 0

DISPO s một b le C u Vette 100 e ách

T P-100

Bơm bồn tắm i ng

TW -100

T Ube cho conn e ction w thải l i q uid

F-100

Cầu chì

 

 

 

S P A R E P A R T S

 

 

W BAS

T ungsten La m p w i t h kệ

T S-100

T emperature cảm biến

HB-1 0 0

Nhiệt i ng b l Ock

F -340

F ilter 340

F -100

F ilter: 405 / 4 5 0 / 492 / 510 / 546 / 5 7 8 / 620 / 670

PM-100

Nhu động p u m p động cơ

P W -100

Nhu động p u m p w ông el

I-100

Lồng ấp

T L

T ungsten đèn trên l y

P-100

Máy in

K-100

K e y P quảng cáo

B-100

Hội đồng quản trị

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Clinica l Anal y ze r BAS-100

C A T A LOG

SỐ

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

 

 

Spectro

BAS-150

T S PLUS

LÂM SÀNG Một N ALYZER BAS-150 T S PLUS

T ouch màn hình bán tự động m tại i c Bioche m ist r y Ana l y z er w i t h b u ILT trong p ri nter

Với phụ kiện

1 Set của phụ tùng bồn tắm i ng

1 Hướng dẫn M một u al CD

1 Built- i n In e r

1 cuộn của In e r Giấy

1 P o w er C ab l e

2 F sử dụng

 

 

 

OPTION A L A ccessories

 

 

B-100

Bóng một thứ h ol de r

P-100

T hermal máy in giấy r o ll

Q- 614

F l o w C e l l Q 6 14

DC-1 0 0

DISPO s một b le C u Vette 100 e ách

T P-100

Bơm bồn tắm i ng

TW -100

T Ube cho conn e ction w thải l i q uid

F-100

Cầu chì

 

 

 

S P A R E P A R T S

 

 

W BAS

T ungsten La m p w i t h kệ

T S-100

T emperature cảm biến

HB-1 0 0

Nhiệt i ng b l Ock

F -340

F ilter 340

F -100

F ilter: 405 / 4 5 0 / 492 / 510 / 546 / 5 7 8 / 620 / 670

PM-100

Nhu động p u m p động cơ

P W -100

Nhu động p u m p w ông el

I-100

Lồng ấp

T L

T ungsten đèn trên l y

P-100

Máy in

K-100

Chính P quảng cáo

B-100

Hội đồng quản trị

 

 

 

Lưu ý: Tất cả giá ExWork Los Angeles, Hoa Kỳ. Giá có thể được thay đổi w tôi Thuột trước khi thông báo.


 

 

Spectr o W-210 0 lập trình , di động, Scann i ng , touc h Scree n nước

Environmenta l quang phổ

C A T A LOG

SỐ

 

 

Mô tả

 

 

 

DỤNG CỤ

W-2100

Spectro W-2100 n e w e s t , cao công nghệ s pectropho t ometer cho

thử nghiệm w ater, w một ste w ater, một gricul t ural, fo o d, indust r y, ch e sương mù r y , môi r onm e ntal, tái l ated trong dustries, w thứ i e một s y ăn xin r AMM i ng của 4 8 6 khác nhau các tài liệu kiểm tra, measur i ng s p ectro-q u antitati o n, Kine t ic, hình ảnh m etric, một n một l yti c al t e mũi yêu cầu w một v e l eng t hs b e t w ee n 3 8 0-800 nm. S p ectro W -21 0 0 i s portab l e một n d một rec h ar ge ab l e batte r y .