Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 29
Hôm nay 29
Hôm qua 37
Trong tuần 66
Trong tháng 1,231
Tổng cộng 42,233

P01-23x80/10x50 -50mm Maximum Stroke, 39N Peak Force-LINMOT VIETNAM-ans vietnam

09-05-2014

P01-23x80/280x340 -340mm Maximum Stroke, 44N Peak Force -LINMOT VIETNAM

 Công Ty ANH NGHI SƠN ( ANS VIETNAM ) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng. 

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I  - 0902937088                  
I email I           lien.ans@ansvietnam.com

Online contact===================================
 lien_ans  lien_ans 


KEY WORD FOR A BRAND

COMPANY NAME : LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-23x80_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/10x50 _50mm Maximum Stroke, 39N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/30x90 _90mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/50x110 _110mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/80x140 _140mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/150x210 _210mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/210x270 _270mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/280x340 _340mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/340x400 _400mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/440x500 _500mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/620x680_ 680mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x80/710x770 _770mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-23x160_ LINMOT VIETNAM

P01-23x160/70x70_ 70mm Maximum Stroke, 49N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/40x100 _100mm Maximum Stroke, 64N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/0x140 _140mm Maximum Stroke, 84N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/70x210_ 210mm Maximum Stroke, 84N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/130x270 _270mm Maximum Stroke, 84N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x160/200x340 _340mm Maximum Stroke, 84N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/260x400 _400mm Maximum Stroke, 84N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x160/360x500 _500mm Maximum Stroke, 84N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x160/540x680_ 680mm Maximum Stroke, 84N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-23x160/630x770 _770mm Maximum Stroke, 84N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-37x120_ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/20x100 _100mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120/80x160 _160mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/180x260 _260mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/280x360 _360mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120/380x460_ 460mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/480x560_ 560mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120/580x660 _660mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/680x760 _760mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120/780x860 _860mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/980x1060 _1060mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120/1180x1260 _1260mm Maximum Stroke, 163N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x120/1380x1460 _1460mm Maximum Stroke, 163N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-37x240_ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/100x100 _100mm Maximum Stroke, 179N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/40x160 _160mm Maximum Stroke, 257N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/60x260_ 260mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/160x360 _360mm Maximum Stroke, 308N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/260x460_ 460mm Maximum Stroke, 308N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/360x560 _560mm Maximum Stroke, 308N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37x240/460x660 _660mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/560x760 _760mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/660x860_ 860mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/860x1060 _1060mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/1060x1260 _1260mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x240/1260x1460 _1460mm Maximum Stroke, 308N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-48x240_ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/30x180 _180mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/90x240 _240mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x240/180x330 _330mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/300x450 _450mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/390x540_540mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x240/480x630 _630mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/600x750_750mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/690x840 _840mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x240/900x1050 _1050mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/1080x1230_ 1230mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/1290x1440 _1440mm Maximum Stroke, 585N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x240/1500x1650 _1650mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x240/1680x1830 1830mm Maximum Stroke, 585N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-48x360_ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/60x210 _210mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/180x330 _330mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/270x420 _420mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/360x510 _510mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/480x630 _630mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/570x720 _720mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x360F/780x930_ 930mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/960x1110 _1110mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/1170x1320 _1320mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-48x360F/1380x1530 _1530mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-48x360F/1560x1710 _1710mm Maximum Stroke, 1024N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Linear Motors High Performance_ LINMOT VIETNAM

P01-23x80F-HP _780mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-23x160H-HP _780mm Maximum Stroke, 137N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37x120F-HP _1480mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P02-23Sx80_ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/10x50 _50mm Maximum Stroke, 39N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/30x90 _90mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/50x110 _110mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/80x140 _140mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/150x210 _210mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80/210x270 _270mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80/280x340 _340mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/340x400 _400mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/440x500 _500mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/620x680 _680mm Maximum Stroke, 44N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80/710x770 _770mm Maximum Stroke, 44N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P02-23Sx80F-HP_ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/0x60_ 60mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/20x80_ 80mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80F/40x100 _100mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/70x130_ 130mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/100x160 _160mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80F/140x200 _200mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/160x220 _220mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/220x280 _280mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80F/290x350 _350mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80F/350x410 _410mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/450x510 _510mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx80F/630x690 _690mm Maximum Stroke, 67N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx80F/720x780_ 780mm Maximum Stroke, 67N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-37Sx60-HP_ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/100x120_ 120mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/160x180 _180mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx60/220x240 _240mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx60/260x280 _280mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx60/360x380_ 380mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx60/460x480 _480mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/560x580 _580mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx60/660x680_ 680mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/760x780 _780mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/860x880 _880mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx60/1060x1080 _1080mm Maximum Stroke, 122N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-23Sx60/1260x1280 _1280mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P02-23Sx60/1460x1480_1480mm Maximum Stroke, 122N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Motor Family P01-37Sx120F-HP_ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/40x120 _40mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/100x180 _100mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx120F/160x240 _160mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx120F/200x280_ 200mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx120F/30x380_ 300mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 P01-37Sx120F/400x480 _400mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/500x580 _500mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/600x680_ 600mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/700x780_ 700mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/800x880 _800mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P01-37Sx120F/1000x1080 _1000mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-37Sx120F/1200x1280 _1200mm Maximum Stroke, 255N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

P02-37Sx120F/1400x1480 _1400mm Maximum Stroke, 255N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Linear Motors Stainless Steel IP69K_ LINMOT VIETNAM

PS01-37x120F-HP-SSC_ LINMOT VIETNAM

 PS01-48x240F-SSC_ LINMOT VIETNAM

 PS01-48x360F-SSC_ LINMOT VIETNAM

Linear Motors with ATEX_ LINMOT VIETNAM

PS01-37x120F-HP-ATEX _ LINMOT VIETNAM

PS01-48x240F-ATEX _ LINMOT VIETNAM

PS01-48x360F-ATEX_ LINMOT VIETNAM

Linear Rotary Motors_ LINMOT VIETNAM

PR01-52x40-R/37x120F-HP-C-80 _ LINMOT VIETNAM

PR01-52x60-R/37x120F-HP-C-100 _ LINMOT VIETNAM

PR01-84x80-C/48x240F-C-100 _ LINMOT VIETNAM

PR01-84x80-C/48x360F-C-100_ LINMOT VIETNAM

Servo Drives Series E100/Series E1001_ LINMOT VIETNAM

Series E100/E1001-AT_ AnalogTrigger Drive 1-4 Axis _ LINMOT VIETNAM

Series E100/E1001-MT_ Multi Trigger Drive 1-4 Axis _ LINMOT VIETNAM

Series E100/E1001-CO _CANOpen Drive 1-4 Axis _ LINMOT VIETNAM

Series E100/E1001-DN _DeviceNet Drive 1-4 Axis _ LINMOT VIETNAM

Series E130/E1031-DP _Profibus DP Drive 1-4 Axis_ LINMOT VIETNAM

Servo Drives E1100_ LINMOT VIETNAM

Series E1100-RS _RS232/485 Drive_ LINMOT VIETNAM

 Series E1100-DN _DeviceNet Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1100-CO _CANOpen Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1130-DP_ Profibus DP Drive_ LINMOT VIETNAM

Servo Drives E1200_ LINMOT VIETNAM

Series E1200-GP-UC _General Purpose Drive_ LINMOT VIETNAM

 Series E1230-DP-UC _Profibus DP Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1250-PL-UC _PowerLink Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1250-EC-UC_ EtherCAT Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1250-PN-UC _Profinet Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1250-IP-UC_Ethernet IP Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1250-SC-UC _Sercos III Drive_ LINMOT VIETNAM

Servo Drives C1200_ LINMOT VIETNAM

Series C1200-GP-XC_ General Purpose Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1230-DP-XC _Profibus DP Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1250-PL-XC _PowerLink Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1250-EC-XC_ EtherCAT Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1250-PN-XC _Profinet Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1250-IP-XC _Ethernet IP Drive _ LINMOT VIETNAM

Series C1250-SC-XC _Sercos III Drive_ LINMOT VIETNAM

Servo Drives B1100_ LINMOT VIETNAM

Series B1100-PP _Point to Point Drive _ LINMOT VIETNAM

Series B1100-VF _Force Velocity Drive _ LINMOT VIETNAM

Series B1100-GP _General Purpose Drive_ LINMOT VIETNAM

Multi-Axes System B1150 / 8050_ LINMOT VIETNAM

Series B1150-ML _MC-Link Drive _ LINMOT VIETNAM

Series B8050-ML _8-Axes Bus Module_ LINMOT VIETNAM

Linear Motors & Servo Drive 3x400VAC_ LINMOT VIETNAM

Motor Families P10-70_ LINMOT VIETNAM

Motor Family PS10-70x80 1770mm Maximum Stroke, 500N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

 Motor Family PS10-70x160 1690mm Maximum Stroke, 1000N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

Motor Family PS10-70x240 1610mm Maximum Stroke, 1500N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

Motor Family PS10-70x320 1530mm Maximum Stroke, 2000N Peak Force _ LINMOT VIETNAM

Motor Family PS10-70x400 1450mm Maximum Stroke, 2500N Peak Force_ LINMOT VIETNAM

Sevo Drives E1400_ LINMOT VIETNAM

Series E1400-GP-QN_ General Purpose Drive_ LINMOT VIETNAM

 Series E1430-DP-QN _Profibus DP Drive Series _ LINMOT VIETNAM

E1450-PL-QN_ PowerLink Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1450-EC-QN_ EtherCAT Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1450-PN-QN_ Profinet Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1450-IP-QN_ Ethernet/IP DP Drive _ LINMOT VIETNAM

Series E1450-SC-QN_ Sercos III Drive_ LINMOT VIETNAM

MagSpring_ LINMOT VIETNAM

MagSpring M01-20 _50-290mm Stroke and 11-22N Force_ LINMOT VIETNAM

 MagSpring M01-37 _50-275mm Stroke and 40-60N Force_ LINMOT VIETNAM

 

Linear Guides _ LINMOT VIETNAM

Linear Guides H01_ LINMOT VIETNAM

Linear Guides H01-23x86 _260mm Maximum Stroke, for P01-23x80 _ LINMOT VIETNAM

Linear Guides H01-23x166 _280mm Maximum Stroke, for P01-23x160_ LINMOT VIETNAM

 Linear Guides H01-37x166 _280mm Maximum Stroke, for P01-37x120 _ LINMOT VIETNAM

Linear Guides H01-37x286 _260mm Maximum Stroke, for SP01-37x240 _ LINMOT VIETNAM

Linear Guides H01-48x250 _420mm Maximum Stroke, for P01-48x240_ LINMOT VIETNAM

Bridge Guides B01_ LINMOT VIETNAM

Bridge Guides B01-37x166 _360mm Maximum Stroke, for P01-37x120_ LINMOT VIETNAM

 Bridge Guides B01-37x286_ 340mm Maximum Stroke, for P01-37x240_ LINMOT VIETNAM

 Bridge Guides B01-48x250 _390mm Maximum Stroke, for P01-48x240_ LINMOT VIETNAM

http://www.linmot.com/products/magnetic-spring/ link catalog

Stator Series PS10-70_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x80U-BL-QJ , Stator 3x400VAC, LinMot Encoder, Part Number  0150-1291_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x160U-BL-QJ , Stator 3x400VAC, LinMot Encoder , Part Number 0150-1292_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x240U-BL-QJ,  Stator 3x400VAC, LinMot Encoder, Part Number  0150-1293_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x320U-BL-QJ , Stator 3x400VAC, LinMot Encoder , Part Number 0150-1284_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x400U-BL-QJ , Stator 3x400VAC, LinMot Encoder, Part Number 0150-1294_ LINMOT VIETNAM

 

Stator Series PS10-70-D01 and -D02_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x80U-BL-QJ-D01 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, KTY, Part Number 0150-2282_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x160U-BL-QJ-D01 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, KTY, Part Number  0150-2283_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x240U-BL-QJ-D01 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, KTY, Part Number  0150-2284_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x320U-BL-QJ-D01 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, KTY, Part Number  0150-2285_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x400U-BL-QJ-D01 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, KTY, Part Number  0150-2286_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x80U-BL-QJ-D02 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, PTC, Part Number  0150-2360_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x160U-BL-QJ-D02 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, PTC, Part Number  0150-2361_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x240U-BL-QJ-D02 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, PTC, Part Number  0150-2362_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x320U-BL-QJ-D02 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, PTC, Part Number  0150-2343_ LINMOT VIETNAM

PS10-70x400U-BL-QJ-D02 Stator 3x400VAC, SinCos Encoder 1Vpp, PTC, Part Number  0150-2363_ LINMOT VIETNAM

Slider Series PL10-28_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x290/240 Slider for P10-70 “standard” , Part Number  0150-2193_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x390/340 Slider for P10-70 “standard”, Part Number 0150-2194_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x490/440 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2195_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x590/540 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2196_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x690/640 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2197_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x790/740 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2198_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x890/840 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2199_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x990/940 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2203_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x1190/1140 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2204_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x1390/1340 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2205_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x1590/1540 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2206_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x1790/1740 Slider for P10-70 “standard”, Part Number  0150-2207_ LINMOT VIETNAM

PL10-28x1990/1940 Slider for P10-70 “standard” , Part Number  0150-2208_ LINMOT VIETNAM

Linear Module

LM01-23x80/60_ LINMOT VIETNAM

 LM01-23x80/160 _ LINMOT VIETNAM

LM01-23x80/260 _ LINMOT VIETNAM

LM01-23x80/60-GF _ LINMOT VIETNAM

LM01-23x80/260-GF _ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/80_ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/180_ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/280_ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/80-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/180-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-23X160/280-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/80_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/180_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/280_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/80-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/180-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x120/280-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/60_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/160_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/260_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/60-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/160-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-37x240/260-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/120_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/210_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/330_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/420_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/120-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/210-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/330-GF_ LINMOT VIETNAM

LM01-48X240/420-GF_ LINMOT VIETNAM