Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 50
Hôm nay 50
Hôm qua 37
Trong tuần 87
Trong tháng 1,252
Tổng cộng 42,254

SFDA#250HG-A-EJB-31 INX-Fan Ziehl Abegg vietnam-quat Ziehl Abegg Vietnam-ans vietnam

05-05-2014

SFDA#250HG-A-EJB-31 INX-Fan Ziehl Abegg vietnam-quat Ziehl Abegg Vietnam-ans vietnam

 Công Ty ANH NGHI SƠN ( ANS VIETNAM ) chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng. 

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
I cellphone I  - 0902937088                  
I email I           lien.ans@ansvietnam.com

Online contact===================================
 lien_ans  lien_ans 


EVSA236EL-E / EVSA258EL-E FEAM_ANSVIETNAM

1.       Weatherproof floodlights for discharge lamps FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#250HG-S / SFDA#400HG-S / SFDA#150MH-S / SFDA#250MH-S FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#400MH-S / SFDA#150HPNA-S / SFDA#250HPNA-S / SFDA#400HPNA-S FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#250HG-A / SFDA#400HG-A / SFDA#150MH-A / SFDA#250MH-A FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#400MH-A / SFDA#150HPNA-A / SFDA#250HPNA-A / SFDA#400HPNA-A FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#250HG-C / SFDA#400HG-C / SFDA#150MH-C / SFDA#250MH-C FEAM_ANSVIETNAM

SFDA#400MH-C / SFDA#150HPNA-C / SFDA#250HPNA-C / SFDA#400HPNA-C FEAM_ANSVIETNAM

2.       Weatherproof lighting fixtures FEAM_ANSVIETNAM

EW2-80HG / EW2-125HG / EW3-250HG / EW5-400HG / EW2-70MH FEAM_ANSVIETNAM

EW2-100MH/ EW2-150MH / EW3-175MH / EW3-250MH / EW5-400MH FEAM_ANSVIETNAM

EW2-70HPNA / EW3-150HPNA / EW3-250HPNA / EW5-400HPNA FEAM_ANSVIETNAM

3.       Street lighting fixtures FEAM_ANSVIETNAM

M400-125HG / M400-250HG / M400-400HG / M400-70MH / M400-100MH FEAM_ANSVIETNAM

M400-150MH / M400-250MH / M400-400MH / M400-70HPNA FEAM_ANSVIETNAM

M400-100HPNA / M400-150HPNA / M400-250HPNA / M400-400HPNA FEAM_ANSVIETNAM

4.       Anti-vandalic lighting fixtures for fluorescent tube lamps FEAM_ANSVIETNAM

SECURLUX-118 / SECURLUX-136 / SECURLUX-158 FEAM_ANSVIETNAM

SECURLUX-218 / SECURLUX-236 / SECURLUX-258 FEAM_ANSVIETNAM

5.       Industrial reflectors for discharge lamps FEAM_ANSVIETNAM

KRONOS-125MBF / KRONOS-250MBF / KRONOS-400MBF FEAM_ANSVIETNAM

KRONOS-150JM / KRONOS-250JM / KRONOS-400JM FEAM_ANSVIETNAM

KRONOS-150SAP / KRONOS-250SAP / KRONOS-400SAP FEAM_ANSVIETNAM

6.       Lighting fixtures for fluorescent tube lamps FEAM_ANSVIETNAM

GENIUS-118 / GENIUS-136 / GENIUS-158 / GENIUS-218 FEAM_ANSVIETNAM

GENIUS-236 / GENIUS-258 / GENIUS-318 / GENIUS-336 FEAM_ANSVIETNAM

7.       Exit emergency lighting fixture FEAM_ANSVIETNAM

ESO8-NA / ESO8-NA/3 / ESO8-NS / ESO8-NS/3 FEAM_ANSVIETNAM

ESO8-NA ATD / ESO8-NA/3 ATD / ESO8-NS ATD / ESO8-NS/3 ATD FEAM_ANSVIETNAM

I.        Ex Enclosures FEAM_ANSVIETNAM

EJB-11 / EJB-21 / EJB-22 / EJB-30 / EJB-31 / EJB-31 / EJB-51 / EJB-61 FEAM_ANSVIETNAM

EJB-63 / EJB-71 / EJB-91 / EJB-21 INX / EJB-22 INX / EJB-30 INX / EJB-31 INX FEAM_ANSVIETNAM

EJB-31 INX / EJB-51 INX / EJB-61 INX / EJB-63 INX / EJB-71 INX / EJB-91 INX FEAM_ANSVIETNAM

EJC-21 / EJC-30 / EJC-31 / EJC-51 / EJC-61 / EJC-63 / EJC-21UL / EJC-31UL FEAM_ANSVIETNAM

EJC-51UL / EJC-61UL / EJC-63UL / GUE1 / GUB0 / GUB1 / GUB03 / GUB23 FEAM_ANSVIETNAM

GUB4 / GUB5 / GUBW11 / GUBW03 / GUBW23 FEAM_ANSVIETNAM

II.      Weather proof enclosures_Junction Boxes FEAM_ANSVIETNAM

ES1313 / ES1317 / ES2216 / ES2222 / ES3322 FEAM_ANSVIETNAM

ES3333 / ES4433 / ES5242 / ES6348 FEAM_ANSVIETNAM

III.    Ex cable gland for armoured cable FEAM_ANSVIETNAM

1.       PAPD cable gland selection table FEAM_ANSVIETNAM

-          PAPD#01 / PAPD#02 / PAPD#03 / PAPD#04 / PAPD#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAPD#06 / PAPD#07 / PAPD#08 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAPD-R#01 / PAPD-R#02 / PAPD-R#03 / PAPD-R#04 / PAPD-R#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAPD-R#06 / PAPD-R#07 / PAPD-R#08 FEAM_ANSVIETNAM

2.       PAP Cable gland selection table FEAM_ANSVIETNAM

-          PAP#00 / PAP#01 / PAP#02 / PAP#03 / PAP#04 / PAP#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAP#06 / PAP#07 / PAP#08 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAP-R#00 / PAP-R#01 / PAP-R#02 / PAP-R#03 / PAP-R#04 / PAP-R#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PAP-R#06 / PAP-R#07 / PAP-R#08 FEAM_ANSVIETNAM

3.       PA Cable gland selection table FEAM_ANSVIETNAM

-          PA#00 / PA#01 / PA#02 / PA#03 / PA#04 / PA#05 / PA#06 / PA#07 / PA#08 FEAM_ANSVIETNAM

-          PA-R#00 / PA-R#01 / PA-R#02 / PA-R#03 / PA-R#04 / PA-R#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PA-R#06 / PA-R#07 / PA-R#08 FEAM_ANSVIETNAM

IV.    Ex cable gland for unarmoured cable FEAM_ANSVIETNAM

1.       PNA cable gland selection table FEAM_ANSVIETNAM

-          PNA#00 / PNA#01 / PNA#02 / PNA#03 / PNA#04 / PNA#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNA#06 / PNA#07 / PNA#08 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNA-R#00 / PNA-R#01 / PNA-R#02 / PNA-R#03 / PNA-R#04 / PNA-R#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNA-R#06 / PNA-R#07 / PNA-R#08 FEAM_ANSVIETNAM

2.       PNAF cable gland selection table FEAM_ANSVIETNAM

-          PNAF#01 / PNAF#02 / PNAF#03 / PNAF#04 / PNAF#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNAF#06 / PNAF#07 / PNAF#08 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNAF-R#01 / PNAF-R#02 / PNAF-R#03 / PNAF-R#04 / PNAF-R#05 FEAM_ANSVIETNAM

-          PNAF-R#06 / PNAF-R#07 / PNAF-R#08 FEAM_ANSVIETNAM

 

V.      Ex cable gland accessories FEAM_ANSVIETNAM

1.       Locknuts FEAM_ANSVIETNAM

DL0 / DL1 / DL2 / DL3 / DL4 / DL5 / DL6 / DL7 / DL8 FEAM_ANSVIETNAM

2.       Gaskets FEAM_ANSVIETNAM

NW0 / NW1 / NW2 / NW3 / NW4 / NW5 / NW6 / NW7 / NW8 FEAM_ANSVIETNAM

3.       Washer FEAM_ANSVIETNAM

M20 / M25 / M32 / M40 / M50 / M63 FEAM_ANSVIETNAM

4.       Shrouds FEAM_ANSVIETNAM

PTD0 / PTD1 / PTD2 / PTD3 / PTD4 / PTD5 / PTD6 / PTD7 / PTD8 FEAM_ANSVIETNAM

5.       Earths tags FEAM_ANSVIETNAM

ET1 / ET2 / ET3 / ET4 / ET5 / ET6 / ET7 / ET8 FEAM_ANSVIETNAM

VI.    Ex conduit fitting FEAM_ANSVIETNAM

1.       Open bends and pulling boxes FEAM_ANSVIETNAM

LBH2 / LBH3 / LBH4 / LBH5 / LBH6 / LBH7 / LBH8 FEAM_ANSVIETNAM

LBHF2 / LBHF3 / LBHF5 / LBHF6 / LBHF7 / LBHF8 FEAM_ANSVIETNAM

LBHS2 / LBHS3 / LBHS5 / LBHS6 / LBHS7 / LBHF8 FEAM_ANSVIETNAM

EKCS / EKC3 / EKC4 / EKC5 / EKC6 / KC7 / EKC8 FEAM_ANSVIETNAM

2.       Sealing fitting and three piece unions v

EYS1 / EYS2 / EYS3 / EZS1 / EZS2 / EZS3 / EZS5 / EZS6 / EZS7 / EZS8 FEAM_ANSVIETNAM

EZD1 / EZD2 / EZD3 / EZD5 / EZD6 / EZD7 / EZD8 FEAM_ANSVIETNAM

BMF1 / BMF2 / BMF3 / BMF4 / BMF5 / BMF6 / BMF7/ BMF8 FEAM_ANSVIETNAM

RMF1 / RMF2 / RMF3 / RMF4 / RMF5 / RMF6 / RMF7/ RMF8 FEAM_ANSVIETNAM

BFF1 / BFF2 / BFF3 / BFF4 / BFF5 / BFF6 / BFF7/ BFF8 FEAM_ANSVIETNAM

RFF1 / RFF2 / RFF3 / RFF4 / RFF5 / RFF6 / RFF7/ RFF8 FEAM_ANSVIETNAM

 

3.       Reducers and adaptors FEAM_ANSVIETNAM

RE21 / RE31 / RE32 / RE41 / RE42 / RE43 / RE51 FEAM_ANSVIETNAM

RE52 / RE53 / RE54 / RE61 / RE62 / RE63 / RE64 FEAM_ANSVIETNAM

RE65 / RE71 / RE72 / RE73 / RE74 / RE75 / RE76 FEAM_ANSVIETNAM

RE81 / RE82 / RE83 / RE84 / RE85 / RE86 / RE87 FEAM_ANSVIETNAM

REB21 / REB31 / REB32 / REB41 / REB42 / REB43 / REB51 FEAM_ANSVIETNAM

REB52 / REB53 / REB54 / REB61 / REB62 / REB63 / REB64 FEAM_ANSVIETNAM

REB65 / REB71 / REB72 / REB73 / REB74 / REB75 / REB76 FEAM_ANSVIETNAM

REB81 / REB82 / REB83 / REB84 / REB85 / REB86 / REB87 FEAM_ANSVIETNAM

REM21 / REM31 / REM32 / REM41 / REM42 / REM43 / REM51 FEAM_ANSVIETNAM

REM52 / REM53 / REM54 / REM61 / REM62 / REM63 / REM64 FEAM_ANSVIETNAM

REM65 / REM71 / REM72 / REM73 / REM74 / REM75 / REM76 FEAM_ANSVIETNAM

REM81 / REM82 / REM83 / REM84 / REM85 / REM86 / REM87 FEAM_ANSVIETNAM

 

4.       Conduct fitting FEAM_ANSVIETNAM

PLG1 / PLG2 / PLG3 / PLG4 / PLG5 / PLG6 / PLG7 / PLG8 FEAM_ANSVIETNAM

NP1 / NP2 / NP3 / NP4 / NP5 / NP6 / NP7 / NP8 FEAM_ANSVIETNAM

EM1 / EM2 / EM3 / EM4 / EM5 / EM6 / EM7 / EM8 FEAM_ANSVIETNAM

ELF1 / ELF2 / ELF3 / ELF4 / ELF5 / ELF6 / ELF7 / ELF8 FEAM_ANSVIETNAM

ELFM1 / ELFM2 / ELFM3 / ELFM4 / ELFM5 / ELFM6 / ELFM7 / ELFM8 FEAM_ANSVIETNAM

ELM1 / ELM2 / ELM3 / ELM4 / ELM5 / ELM6 / ELM7 / ELM8 FEAM_ANSVIETNAM

 

5.       Vapour tight condulets FEAM_ANSVIETNAM

C17 / C27 / C37 / C47 / C57 / C67 / C77 / C87 FEAM_ANSVIETNAM

LL17 / LL27 / LL37 / LL47 / LL57 / LL67 / LL77 / LL87 FEAM_ANSVIETNAM

LR17 / LR27 / LR37 / LR47 / LR57 / LR67 / LR77 / LR87 FEAM_ANSVIETNAM

LB17 / LB27 / LB37 / LB47 / LB57 / LB67 / LB77 / LB87 FEAM_ANSVIETNAM

T17 / T27 / T37 / T47 / T57 / T67 / T77 / T87 FEAM_ANSVIETNAM

TB17 / TB27 / TB37 / TB47 / TB57 / TB67 / TB77 / TB87 FEAM_ANSVIETNAM

 

 

 

VII.  Ex control stations FEAM_ANSVIETNAM

EFG6 / EFG10 / EFG12 FEAM_ANSVIETNAM

EFSC218M310 / EFSC218M310L / EFSC218313V16 / EFSC218313V25 FEAM_ANSVIETNAM