Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 3
Hôm nay 3
Hôm qua 37
Trong tuần 40
Trong tháng 1,205
Tổng cộng 42,207

testing vietnam-PRESTO_ANS VIỆT NAM-RPP-3000 DR-ans vietnam

24-04-2014

testing vietnam-PRESTO_ANS VIỆT NAM-RPP-3000 DR-ans vietnam

 

Công Ty ANH NGHI SƠN (ANS VIỆT NAM)  we always manually hào is one of the following your provider physical fourth and devices row the first Lĩnh use for vực Công Nghiệp in the Dây Chuyên Serial and in the system control panel entire system system activities of Nhà Máy Xi NGHIỆP & hay the product of Công Nghệ cao and quality. 

We are the first row company Lĩnh for Xuất nhap khau the devices such as:  Cảm variant, Encoder, Rơle, PLC, HMI, Inverter, Thiết dumped Nhiệt degrees, pressure exchange, saving lương, measurement level, động cơ, máy bơm ...

Trần Thị Liên
Tôi Senior Sales Eng. Tôi
====================
tôi điện thoại di động I - 0902937088                   tôi gửi email cho tôi            lien.ans @ ansvietnam.com  
  

Liên hệ trực tuyến =================================== lien_ans  lien_ans
   


KEYWORD CHO Presto

TÊN CÔNG TY: _PRESTO_ANS VIỆT NAM

DÒNG SẢN PHẨM

PET CHAI dụng cụ thử nghiệm

1.      Một ut oclave (Ve r t i c al) _ PRESTO_ANS VIỆT NAM

2.      B ase C le một ra n c e M e m b r một n e V một u lt C ont r ol Unit_  PRESTO_ANS VIỆT NAM

3.      B o t t le B u r s t T e s t er Một n al o g u e M o d e l (Fi x ed P r ESS u tái u p t o ma x i m u m 3 0 0 p si) _ PRESTO_ANS VIỆT NAM

4.      B o t t le B u tiên T e s t er T OUC h scre e n M o d e l (Fi x ed P r ESS u tái u p t o châm ngôn u m 3 0 0  p si) _ PRESTO_ANS VIỆT NAM

5.      RA M P ra t e m o du le f or B o t t le B u rst T e s t e r: P r o vi s ion f or p r og r amm i n g & c o n t r o ll i n g t h e Ramp r a t e t o t h e d esir e d r e q u ir e me n t_ PRESTO_ANS VIỆT NAM

6.      B . O . D. Tôi N C U B A T OR (E c o - Thu cuối l y ) Một u t o m một t ic _PRESTO_ANS VIỆT NAM

7.      B o t t le S h một k er / G . V. S h một k er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

8.      C ar b o n một t ion Một SSE m b ly _PRESTO_ANS VIỆT NAM

9.      C h nghệ thuật f hoặc D e f ec t s i n P r e f o r ms b y P o Laris e d L i g h t _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 10  D IGI t al Ve r n ier C tất cả các i p e r s ( 0 - 1 5 0 mm) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 11  D IGI t al Ve r n ier C tất cả các i p e r s ( 0 - 3 0 0 mm) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

12.  Điền H eig h t Ga u ge _PRESTO_ANS VIỆT NAM

13.  GO -N O G O Com b i n một t i o n Fi n ish G một u ge f hoặc 2 8 mm 2 l t . P ET B o tt les _PRESTO_ANS VIỆT NAM

14.  GO -N O G O Com b i n một t i o n Fi nh i n g Ga u ge f o r 3 8 m m 1 & 2 l i t tái P E T B o t t les _PRESTO_ANS VIỆT NAM

15.  H ot  Wi r e B ottle C u t t er N XG _PRESTO_ANS VIỆT NAM

16.  Trong f ra R e d T h e r m o m eter 1 2 0 0 ° C ( T em p e ra t u lại G u n ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

17.  Trong f ra R e d T h e r m o m eter 7 5 0 ° C (Te m p e r một tu r e G un ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

18.  Trong f ra R e d T h e r m o m eter 5 3 0 ° C (Te m p e r một tu r e G un ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

19.  Lami n ar F l ow Sỹ s t em _PRESTO_ANS VIỆT NAM

20.  M OIS t u tái A n aly z er (MB 4 5) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

21.  micromet ngoài (kỹ thuật số) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

22.  vuông góc Tester kỹ thuật số _PRESTO_ANS VIỆT NAM

23.  Băng PI (nhập khẩu) - Để đo đường kính chai _PRESTO_ANS VIỆT NAM

24.  phân cực vi tính mẫu _PRESTO_ANS VIỆT NAM

25.  phân cực DX mẫu _PRESTO_ANS VIỆT NAM

26.  Pre-Mẫu & Chai cổ Cutter _PRESTO_ANS VIỆT NAM

27.  trước hình thức lệch tâm Tester với số đo _PRESTO_ANS VIỆT NAM

28.  sơ chiếu mẫu PP-3000 _PRESTO_ANS VIỆT NAM

29.   sơ chiếu mẫu RPP-3000 DR (Với kỹ thuật số Readout) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

30.   An toàn Seal Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM

31.   Máy đo độ dày (kỹ thuật số) cho phôi / Chai _PRESTO_ANS VIỆT NAM

32.   Máy đo độ dày (kỹ thuật số) cho phôi / Chai _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 33   Lên tải Tester - vi tính _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 34   Lên tải Tester - kỹ thuật số mẫu _PRESTO_ANS VIỆT NAM

35.   Mô-men xoắn Tester: Analogue 0-20 lbs-inch _PRESTO_ANS VIỆT NAM

36.   Mô-men xoắn Tester: số 0-20 lbs-inch _PRESTO_ANS VIỆT NAM

37.   Calibration Kit cho Mô-men xoắn Tester kỹ thuật số _PRESTO_ANS VIỆT NAM

38.   minh bạch Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM

39.   chân không rò rỉ Tester cho Chai _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 40   Vernier Chiều cao Gauge - kỹ thuật số _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 41   Water Bath (kỹ thuật số: Deluxe Model) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

42.   Độ bục Tester Thùng (kỹ thuật số bằng khí nén) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

43.   Độ bục Tester Thùng (kỹ thuật số) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

44.   Độ bục Tester Thùng (tương tự) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

45.   Định lượng kiểm tra Kit _PRESTO_ANS VIỆT NAM

46.   ​​Hộp nén Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM

47.   Hot Air giặt Mẫu Cục Thống kê 451 _PRESTO_ANS VIỆT NAM

48.   kỹ thuật số màu Kết hợp thiết bị (Spectro màu) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

49.   Illuminated Kiểm tra Magnifier _PRESTO_ANS VIỆT NAM

50.   Ross Flexing Tester (Model No: PRF-6) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

51.   DIN thử mài mòn Model No: A-PDA _PRESTO_ANS VIỆT NAM

52.   kéo Máy thử (Cap.:. 250 kgf) kỹ thuật số _PRESTO_ANS VIỆT NAM

53.   Kẹp (Phó loại) cho kỹ thuật số kéo Máy thử _PRESTO_ANS VIỆT NAM

O PT IO N A L F E AT U R ES F O R DIG tôi T A ​​L T E N SI L E T ES T tôi NG M Một CH tôi NE

53 a. Một ut o C u t o f f một t S et L o quảng cáo f hoặc D ig i t al T en si l e T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

53 b. S p e e d D ri v e f hoặc T e n Sile T es t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

 

 

53 c. El trên ga t ion ( D IGI t al) f hoặc D IGI t al T e n Sile T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

53 d. Sig n một t u tái C al i b ra t i trên facili t y f hoặc D IGI t al T e n Sile Te s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

P Một P E R T ES T tôi N G Tôi NS T RU M EN T S

 

. 1 B C o mp r e ssion T e s t er Pl tại f o r m S i z e : 4 5 0 m m x 4 5 0 m m _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 2 B C o mp r e ssion T e s t er Pl tại f o r m S i z e : 6 0 0 m m x 6 0 0 m m _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

3. B u rs t i n g S t r e n g t h T es t er - Một n một nhật ký u e _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

4. B u rs t i n g S t r e n g t h T es t er - D ig i t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

5. C o b b S i z i n g T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

6. D IGI t al Weig h i n g B ala n c e (SP 2 0 2) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 7 D r o p T e s t er (như p er IS: 7 0 28 P t IV) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

8. E d ge C r u s h T es t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

9. Bóng M e t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

10.   GSM Ro u n d C u t t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 11 Opaci t y T e s t er - D ig i t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

12. SCU f f Resi s t một n c e T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

13. T e ari n g S t r e n g t h T es t e r - El e hồi phục o r f f hoặc P ap e r _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 14 T h i ck n ESS Ga u g e - D IGI t một l _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

P L A S T tôi C T E S T tôi N G tôi N ST RU M E N T S

                                                                            

1. C ar b trên B thiếu C ont e n t A p p Aratus _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

2. C ar b trên B thiếu D i s p e r si o n T e st Một trang một ra t u s _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

3. C o- E ff i c i e n t o f Fric t i trên o f T e s t er (Dy n một mic M o d el) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

4. C ol ou r M một t ch i n g C một b i n e t (Spec t r u m châu Á) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

5. C ol ou r M một t ch i n g D evice - D IGI t một l _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

6. C o n d i t i o n i n g / H u m i d i t y C h am b er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

7. D nghệ thuật Im p hành động T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

8. D r o p T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 9 E n viro n m e n t al S t r e ss Cr một ck i n g Resi s t một n c e - ES C . R .  _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

10. H ot Air O v en _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 11 KCN od / C h ar p y tôi m p hành động T e s t er - D IGI t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

12.   La b o r một t o r y Ông một t Biển l er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

13. M elt Fl o w tôi n d( M o d el M FI -D X) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 14 M elt Fl o w tôi n d(M o d el M F tôi - EC O ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 15 Mu f f le F u r n ace - D ig i t al - S i z e 4 " x 4 " x 9 " ; Rat i n g A Trang r bò. 2 0,5 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM   

. 16 Mu f f le F u r n ace - D ig i t al - S i z e 5 " x 5 " x 1 0 " ; Rat i n g A p p r o x . 3 0,0 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM   

. 17 Mu f f le F u r n ace - D ig i t al - S i z e 6 " x 6 " x 1 2 " ; Rat i n g A p p r o x . 4 0,0 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM   

18. Opaci t y T e s t er - D IGI t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

19. O sc illa t i n g D ISC R h e o m e t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 20   P e el Một d h esi o n / B o n d / Se một l S t r e n g t h T es t er - D ig i t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM

. 21 S p eci f ic Grav i t y B ala n c e - D IGI t một l _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

22. S t i f fn ESS T e s t er e hoặc f lexi b le p ac k agi n g _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

23. T e ari n g St r e n g t h T es t er-El e hồi phục o r f f hoặc Pl một s t ic _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

24. T e m p e r một t u lại của D e f lec t i trên U n d er Lo một d Một p p ar một t u s ( H D T) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

25. T r một n s p một r en c y T es t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 26 Ul t ra thấp T em p e ra t u tái F r e e z er ( - 20 D e g r e e C ). _PRESTO_ANS VIỆT NAM   

27. Rung bàn (phòng thí nghiệm kiểm tra) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

28. hóa mềm Vicat điểm Thiết bị _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

Rubbe R T E S T tôi N G tôi N ST RU M E N T S

1. B e nn Ewart Fl e x T es t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 2 C o mp r e ssion S e t Một trang ar một tu s - Như p er IS: 3 4 0 0 (P một r t 1 0) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

3. D trong A b Rasi o n T es t e r _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 4 Du m b ell C u tt i n g D tức - Như p er IS : 3 4 0 0 (Part - 1) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 5 Du m b ell Cu tt i n g H yd r một u l ic P r ESS - 2 T o n C một p ACI t y _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

6. Fla m ma b il i t y T e s t er ( S t một i n ít S t e e l) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 7 tôi RH D Ru bb er H ar d n ESS T es t er : Như p er IS: 3 4 00 (P một rt 2) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

8.       O sc illa t i n g D ISC R h e o m e t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM

9. Ozo n e C h am b er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

10. Re b ound Resil i e n c e T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

11. Ross Fl e x i n g T e s t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 12   S h o r e Một H ar d n ESS T e s t e r - D ig i t al M o d el _PRESTO_ANS VIỆT NAM

13. S h o r e Một H ar d n ESS T e s t e r Wi t h S t một n d _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 14 S h o r e D H một r dn ESS T e s t er - D ig i t al M o d el _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

15. S h o r e D H một r dn ESS T e s t er w i t h S t một n d _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

16. S p eci f ic Grav i t y B ala n c e _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

 

P Một TRÊN T T E S T tôi N G Tôi NS T RU M EN T S

 

1. C o n d i t i o n i n g / H u m i d i t y C h am b er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

2. De - M một t t ia F lT e s t er - F hoặc t es t i n g sáu s p ecim e n _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

3. De - M một t t ia F lT e s t er - F hoặc t es t i n g t w elve s p eci m en _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

4. Eric h sen C u p p i n g M ách i n e _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

5. F o g C oll e c t i o n U nf hoặc S alt S p ray C h một m b er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

6. F o g C oll e c t i o n U nf hoặc S alt S p ray C h một m b er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 7 Mu f f le F u r n ace - D ig i t al - S i z e 4 " x 4 " x 9 " ; Rat i n g A Trang r bò. 2 0,5 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM       

. 8 Mu f f le F u r n ace - D ig i ta l - S i z e 5 " x 5 " x 1 0 " ; Rat i n g A p p r o x . 3 0,0 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM       

. 9 Mu f f le F u r n ace - D ig i t al - S i z e 6 " x 6 " x 1 2 " ; Rat i n g A p p r o x . 4 0,0 KW _PRESTO_ANS VIỆT NAM       

10. p H M e t er - T một b le T o p M o d el _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

11. Salt S p ray C h một m b er - D e l u x e M o d el _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

12. scra t c h H ar d n ESS T e s t e r - H một n d Ope r một t e d _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

13. S c ra t c h H ar d n ESS T e s t e r - M o t o re d _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

 

T E X T tôi LE T E S T tôi N G tôi N ST RU M E N T S

 

1. B e e sley Bala n c e _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

2. B i n oc u lar M i c r o s c o p e _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

3. B u rs t i n g S t r e n g t h T es t er - Một n một nhật ký u e _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

4. B u rs t i n g S t r e n g t h T es t er - D ig i t al _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

5. B utt o n S n ap P u l l O u t T es t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

6. C r e ase r e c ov e ry T e s t e r _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

. 7 C r o ck tôi t e r - ( M otoris ed ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

8. C r o ck tôi t e r- H một n d O p e r một t ed _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

9. D IGI t al Weig h i n g B ala n c e - S P 2 02 _PRESTO_ANS VIỆT NAM     

10. D t bị bệnh một t ion U n i t _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

11. Pháp b ric T h i ck n ESS Ga u ge _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

12. Fla m ma b il i t y T e s t er (St một i n ít S t e e l) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

13. GSM Ro u n d C u t t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

14. H ot Air O v en cu m Trong cu b một t hoặc _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

15. H u mi d i t y C h am b e r ( C o n d i t i o n i n g C h am b e r ) _ PRESTO_ANS VIỆT NAM 

16. Illuminated Kiểm tra Magnifier _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

17. Lab tấm nóng _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

18. Launderometer / Washometer-I Đối với ISO kiểm tra (Tất cả thép không gỉ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 19 Launderometer / Washometer - II Đối với AATCC Kiểm tra _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

20. Launderometer / Washometer - III (Đối với châu Âu và Mỹ mua) - Đối với ISO & AATCC Kiểm tra _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

21. Martindale mài mòn kiêm Pilling Tester DX _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

22. MBTL nhẹ Độ bền Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

23. Perspirometer - ISO - thép không gỉ _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

24. pH Meter - Bảng Top Model _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

25. Kính hiển vi phân cực chiếu _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

26. co ngót Quy mô & Template Kích 50cm x 50cm _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

27. co ngót Quy mô & Template Kích 35cm x 35cm _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 28 đơn Sợi Breaking Sức mạnh Tester - kỹ thuật số _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

29. Spectrum Châu Á (màu Matching Nội với Rocker Chuyển Control)  _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

30.   Spectrum Euro (màu Matching Nội được thực hiện theo Người mua hàng châu Âu với Feather _PRESTO_ANS VIỆT NAM

31.   Spectrum Hoa Kỳ (màu Matching Nội được thực hiện theo Người mua hàng Mỹ với Feather _PRESTO_ANS VIỆT NAM

32. Phun Đánh giá Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

33. Độ cứng Tester _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

34. Swatch Cutter / hình răng cưa máy 300mm _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

35. Swatch Cutter / hình răng cưa máy 500mm _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 36 Sức mạnh xé Tester - Phương pháp Elmendorf _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

37. Thermohygrometer _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

38. T r ro T h r e một d C o u n t er _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

39. Twi s t T e s t er (Ele c t r o n i c ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

40.   Twi s t T e s t er f hoặc D o ub le Y ARN ( H một n d Ope r một t e d ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM

41. Twi s t T e s t er f hoặc Si n gle Y một rn ( H một n d Ope r một t e d ) _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 42 Wa t er B một t h S i z e : 1 2 h ol e s B e một k er C một p ACI t y: 2 50 ml _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

. 43 Wa t er B một t h S i z e : 6 h o l es B e một k er C một p ACI t y : 2 50 ml _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

44.   Bọc Reel - D IGI t al M o d e l _PRESTO_ANS VIỆT NAM

45. Bọc Reel - H một n d Ope r một t ed M odel _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

46. ​​Y một rn T en s i trên M e t er - R một n ge 1 0 t o 1 00 gms _PRESTO_ANS VIỆT NAM 

47.   Y một rn T en s i trên M e t er - R một n ge 5 t o 50 gram _PRESTO_ANS VIỆT NAM